Vstupní dotazník

Tento dotazník není pouze pro mě, ale také pro vás. Může vám posloužit jako první krok k sebereflexi.
Buďte k sobě při vyplňování upřímní.
Jen tak můžeme sami sebe posunout k lepšímu já.

PRÁCE

Moje práce mě stimuluje.

Jsem hrdý/á na svou práci.

V práci se cítím být oceňován/a.

Vážím si lidí, s nimiž spolupracuji a oceňuji jejich práci.

Mám jasné krátkodobé a dlouhodobé pracovní cíle.

Když jsem požádán/a o pomoc, nacházím způsoby, jak vyjít vstříc.

Vše stihnu dokončit v rámci deadlinu.

V práci komunikuji jasně a sebejistě.

Mám uspořádaný pracovní prostor.

Vidím ve své aktuální práci, firmě budoucnost.

FINANCE

Jsem spokojen/á se svým finančním příjmem.

Mám stanovený rozpočet, který dodržuji.

Svou pěněženku udržuji uspořádanou a čistou.

Vím, kolik dlužím a své závazky platím včas.

Jsem schopen/a říct, za co jsem poslední měsíc utratil/a své peníze.

Dokáži se odměnit aniž bych měl/a pocit viny.

Mám finanční rezervu, se kterou jsem spokojen/a.

Umím peníze přijímat i vydávat.

Umím požádat o (vyšší) finanční ohodnocení.

Vnímám, že finančně rostu.

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ

Jsem spokojen/a s lokalitou a prostředím, ve kterém bydlím.

Doma mám obvykle uklizeno a čisto.

Obklopuji se věcmi, které mám rád/a.

Neshromažďuji zbytečné věci.

Mám doma svůj prostor, který je zařízený dle mých představ.

Mám vystavené fotografie blízkých, obrazy nebo předměty, které tvoří atmosféru domova.

Moje postel mi zaručuje kvalitní spánek.

Mé osobní složky a dokumenty udržuji v pořádku.

Rád/a ve svém domově přijímám návštěvy.

Se sousedy mám dobré vztahy.

ZDRAVÍ

Jsem spokojen/á se svou stávající váhou.

Sportuji alespoň třikrát týdně.

Jím vyváženou stravu s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny.

Nadměrně nekouřím ani nepiji alkohol ve velké míře.

Jsem spokojen/á se svou kondicí.

Dostatečně spím.

Většinou se celkově cítím dobře.

Žiji tak, abych nezažíval/a velký stres.

Pečuji o své tělo.

Jsem spokojen/á se svým duševním stavem.

VZTAHY

Mám v životě dostatek blízkých osob.

Považuji se za dobrého přítele.

Vážím si druhých lidí a jsou si toho vědomi.

Primárně lidem důvěřuji.

Snadno se udobřuji s lidmi, s nimiž jsem měl/a nějaký spor.

Obklopuji se pouze lidmi, s nimiž jsem sám/a sebou.

Setkávám se pravidelně s lidmi, kteří jsou pro mě důležití.

Vedu dle svého názoru kvalitní společenský život.

Umím a pravidelně komunikuji své emoce.

V partnerském životě je pro mě přirozený vzájemný respekt a rovnocennost.

OSOBNÍ ŽIVOT

Mám se rád/a.

V posledních třech letech jsem uspořádal/a narozeninovou oslavu.

Mimo práci mám i svůj vlastní život.

Pociťuji dost sebedůvěry dělat v životě to, co si přeji.

Každý rok mám dostatečnou dovolenou.

Jsem sám/a k sobě a ke svému okolí upřímný.

Umím říkat "ne", když je to zapotřebí.

Lidé vědí, že se mohou spolehnout na to, že udělám, co jsem slíbil/a.

Snadno si vybavím, kdy jsem se naposledy smál/a.

Umím projevit sám/s sebe/ svou kreativitu.

10 + 7 =